Privacybeleid

Privacybeleid

Inleiding

Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website https://tropicalcarrentalbonaire.com (de Website) en de diensten die wij aanbieden (de Diensten). We behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals deze geïmplementeerd zal worden in de Nederlandse wet (de Relevante Wetgeving).

Persoonsgegevens

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Uw Toestemming

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website, gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons of met een medegebruiker opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en medegebruikers uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen dan kunnen wij je niet van dienst zijn en kan de software geen huurovereenkomsten samenstellen. Verder zullen we jouw persoonsgegevens (welke herleidbaar zijn tot jou als specifieke gebruiker) niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen we en wat doen we ermee?

Om gebruik te kunnen maken van onze Website en Diensten hebben wij de volgende informatie van u nodig:

 • Uw naam
 • Uw adresgegevens
 • Uw woonplaats
 • Je telefoonnummer
 • Jouw e-mailadres
 • Je geslacht
 • Je geboortedatum
 • Uw IP-adres
 • Uw bank-/betalingsgegevens

We verzamelen ook bepaalde informatie van u die niet persoonlijk is wanneer u onze website gebruikt, zoals:

 • De naam van de browser die u gebruikt
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt
 • De dienstverlener bij wie u internettoegang heeft
 • Locatie van de browser en het type apparaat waarmee u de Website bezoekt.

Login

In uw account slaan wij de volgende informatie op: naam, e-mail, adres, overige bedrijfsgegevens en betaalgegevens. U hoeft deze gegevens dus niet opnieuw in te vullen. Ook bewaren wij – voor het gebruiksgemak van uw eigen account – de gegevens van eerdere transacties.

Social Media

Als je gebruik maakt van social media functies op onze site (bijvoorbeeld om in te loggen), is het mogelijk dat de aanbieder van social media ons informatie stuurt (volgens zijn beleid). Bijvoorbeeld uw naam, profielfoto, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die u heeft verstrekt. Wil je dit niet? Wijzig dan de privacy-instellingen op je social media-account. Wanneer u een webpagina bezoekt die plug-ins voor sociale media gebruikt, stuurt uw browser bepaalde informatie naar de aanbieder van uw sociale media-account. Wij hebben geen controle over deze gegevensuitwisseling.

Nieuwsbrief

Tropical Car Rental Bonaire biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van nieuwe functionaliteiten, aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Dit werkt met een opt-out systeem waarmee je je altijd kunt afmelden. Voor elke communicatie langs deze route is een opt-out mogelijkheid opgenomen. Dit is niet mogelijk met ‘transactionele’ e-mails die we u sturen wanneer u inlogt op uw account en deelneemt aan boekingen. Als u deze niet meer wenst te ontvangen, hoeft u onze website niet meer te gebruiken.

Bestellingen / Boekingen

Voor het verwerken van uw bestelling/boeking hebben wij uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en uw legitimatiebewijs nodig. Wij registreren, bewaren en verwerken uw gegevens voor een correcte afhandeling van de bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere boeking. Bij het verwerken van uw bestelling verstrekken wij de nodige persoons- en contactgegevens aan aanbieders op het platform. Wij zullen uw gegevens alleen verstrekken voor bovenstaande doeleinden, of voor een doel dat hier nauw mee verband houdt. Uw gegevens worden dus nooit op een onverwachte manier door ons gebruikt. Het kan voorkomen dat u een keer wordt benaderd door een (premium)verhuurder van één van uw verhuurtransacties voor een persoonlijk aanbod. Hierbij is altijd sprake van een opt-out mogelijkheid.

Beveiliging

Wij stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonsgegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben niet meedoen. Dit doen we door middel van de volgende maatregelen:

 • Encryptie (encryptie) van digitale bestanden met daarin persoonsgegevens
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot bepaalde bevoegde personen
 • Met alle medewerkers sluiten wij geheimhoudingsverklaringen af.

Opslagperiode

We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we nodig hebben voor de doeleinden die we eerder hebben beschreven. Uw gegevens worden bewaard zolang u een account bij ons heeft, want zonder die gegevens kunnen wij de diensten niet leveren. Als je geen account meer hebt, worden je gegevens geanonimiseerd of verwijderd.

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen dan de directe huurders (verhuurder of huurder) uw gegevens van ons ontvangen. Met deze partijen spreken wij in een verwerkersovereenkomst af dat zij zorgvuldig omgaan met uw gegevens en zij alleen de gegevens ontvangen die nodig zijn om hun dienst te kunnen verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor uw eigen doeleinden. Zo kunnen wij uw gegevens doorgeven aan Paypal. Zij zorgen voor de opslag en beveiliging van de gegevens en de uitvoering van onderdelen van onze dienstverlening. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

Doorgifte

Wij kunnen jouw gegevens binnen en buiten de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens, zoals het EU/US Privacy Shield.
Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent. We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

Door de opslag van cookies zorgen we bovendien dat:

 • je ingelogd blijft en ongestoord transacties kunt plaatsen
 • je veilig reserveert bij ons
 • de website snel is
 • we fouten en ongemak op de Website kunnen opsporen
 • we verbeteringen kunnen testen

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

Wijziging van de privacy policy

Wij kunnen ons privacy policy aanpassen. We raden je daarom aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Uw Rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Contact

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen.